Bezpieczne wakacje – gra z wykorzystaniem kodów QR

W maju w naszym Ośrodku dla młodzieży szkół ponadpodstawowych zorganizowano matematyczną zabawę – „Bezpieczne wakacje”. Gra dydaktyczna miała na celu zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Uczniowie skanowali kody QR rozmieszczone na korytarzu szkoły branżowej. Następnie rozwiązywali odkodowane zadania i umieszczali wyniki na specjalnie przygotowanej tabeli. Instrukcje i zachęta do zabawy można było znaleźć na gazetce ściennej.

Wszystkim życzymy BAZPIECZNYCH WAKACJI!!!

Organizatorzy: Joanna Leś, Artur Ruciński, Danuta Uryga