Po raz ostatni klasa IV b – podziękowanie

Film został przygotowany przez uczniów klasy IV b technikum, którzy w ten sposób chcą się pożegnać i podziękować wszystkim nauczycielom za trud, cierpliwość i wspólnie spędzone chwile / lata w Ośrodku

Więcej o: Konkurs: „SOSWNiS DAWNIEJ I DZIŚ WE WSPOMNIENIACH…”

Konkurs: „SOSWNiS DAWNIEJ I DZIŚ WE WSPOMNIENIACH…”

Dokumenty do pobrania:

„SOSWNiS dawniej i dziś ,we wspomnieniach …

         (absolwentów i obecnych uczniów oraz wychowanków)”

W tym roku nasz Ośrodek obchodzi Jubileusz 185-lecia. To wyjątkowa okazja do wspólnego przeżywania wydarzeń z minionych lat. Zapraszamy zainteresowanych do podróży w szkolne lata w organizowanym z okazji Jubileuszu w konkursie plastycznym.

Organizatorami konkursu plastycznego pt. „SOSWNiS dawniej i dzisiaj ,we wspomnieniach…(absolwentów i obecnych uczniów oraz wychowanków” są nauczyciele i wychowawcy SOSWNiS w Raciborzu. Konkurs jest integralną częścią obchodów Jubileuszu 185-lecia Ośrodka.

CELE KONKURSU:

 • upamiętnienie Jubileuszu 185-lecia powstania Ośrodka,
 • zachęcenie uczestników konkursu do zainteresowania się historią szkoły i popularyzowanie wiedzy o niej,
 • pogłębianie poczucia tożsamości z Ośrodkiem
 • integracja międzypokoleniowa
 • uroczystości jubileuszowe oraz wszystkie związane z nimi działania, w tym niniejszy

      konkurs, mają na celu promocję Ośrodka w środowisku lokalnym

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej

PRZEBIEG:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów / wychowanków oraz do absolwentów SOSWNiS w Raciborzu
 2. Z uwagi na rodzinny charakter konkursu, prace mogą być wykonane zespołowo (dziecko, rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie będący absolwentami szkoły).
 3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną dowolną techniką ( płaską) na formacie A 4 do A 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy w dowolnej technice plastycznej (płaskiej) przedstawiającej ciekawe wydarzenia, przemyślenia czy refleksje związane z okresem pobytu w naszym ośrodku. Praca może mieć formę np. kolaży, plakatów, rysunków, praca komputerowa…
 4. Termin składania prac – do 20 maja 2021r.
 5. Prace wraz z Kartą zgłoszenia do konkursu, opatrzone na odwrocie następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, adres, telefon kontaktowy; prace można dostarczać do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres:

                          SOSWNiS ul. K.Miarki 4, 47 – 400 Racibórz 

                           z dopiskiem: Jubileusz – 185 lat

 1. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w pięciu kategoriach:

I – uczniowie klas I – III

II – uczniowie klas IV-VIII

III – uczniowie klas ponadpodstawowych

IV– absolwenci

V – praca zespołowa (dziecko; rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie będący absolwentami szkoły).

                   7.Jury

Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję na czele, której stoi Dyrektor Ośrodka.

 1. Kryteria oceniania:

– zgodność z tematyką konkursu

– oryginalne podejście do tematu

– ogólne wrażenie estetyczne prac plastycznych

 1. 9. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu                  01 czerwca 2021r. z okazji obchodów 185-lecia Ośrodka.

W razie nieobecności osoby nagrodzonej nagrodę będzie można odebrać w sekretariacie.

10.Nagrody.

– decyzja jury w zakresie rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania nagród

jest ostateczna i nie podlega odwołaniu;

– o wynikach konkursu organizatorzy poinformują do dnia 25.05.2021r., informacje będzie

można uzyskać również na stronie internetowej szkoły;

– nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Jubileuszu, dnia 01.06.2021r.

9.Postanowienia końcowe.

– autorzy złożonych prac wyrażają zgodę na publikację swoich prac przez Ośrodek,

– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich złożonych prac

w publikacjach promujących działalność Ośrodka,

– uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje jego regulamin,

– zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych

osobowych do celów konkursu,

– prace nie będą zwracane

Koordynator konkursu: Beata Jaskot, Ewa Kasprzyk, Monika Szczur

Warsztaty w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

Dnia 19 kwietnia 2021 roku, wychowankowie klasy 4b SP wraz z wychowawczynią p. B. Fabian – Kittel brali udział w zajęciach bibliotecznych orgaznizowanych przez Miejską i Powiatowa Bibliotekę Publiczną im. Kinzla w Raciborzu. Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiej Akcji Społecznej Żonkile. Celem zajęć było upamiętnienie rocznicy POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie poznali historię swoich rówieśników, żyjących w okresie okupacji, zobaczyli film pt. ” Będę pisać” oraz uzupełniali tematyczne karty pracy. Łącząc przyjemne z pożytecznym, miło spędzili czas.

„Dzień Ziemi” – 22 kwietnia

22 kwietnia to „Światowy Dzień Ziemi”. Poniżej zaprezentowane są prace naszych dzieci.

„Przygoda Kolorowej Skarpetki”

21 marca „Dzień kolorowej skarpetki”

Klasa 7bw wzięła udział w Przygodzie Kolorowej Skarpetki

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Gratulacje i wielkie brawa!!!
Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

Nasz uczeń Jakub K. z kl.7bw zdobył III miejsce w kategorii praca przestrzenna. Na zajęciach rozwijających uzdolnienia, pod kierunkiem Beaty Jaskot wykonał pracę na konkurs. Była to praca przestrzenna przedstawiająca króla Biskalara z opowiadania ” Skarby króla Biskalara”- „Bajki robotów” S.Lem
Podziękowania za pracę składam również uczniom kl.7b – Colinowi M. i Adamowi T.za pięknie wykonane na lekcjach asamblaż’e.

„W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bajki robotów” wzięło udział 399 uczestników w wieku od 3 do 75 lat z Raciborza i powiatu raciborskiego oraz m.in. Warszawy, Zamościa, Rybnika, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Oleszyc, Poznania, Rzeszowa, Lublina, Biłgoraja, Gliwic, Rudy Śląskiej, Markowa, Inowrocławia, Kruszyny, Gdyni, Łodzi, Książenic, Płocka, Katowic, Gietrzwałdu i Stalowej Woli. W tym roku została również nadesłana praca z Mińska (Białoruś).
Okazją do zorganizowania konkursu było obchodzone w tym roku stulecie urodzin Stanisława Lema i związany z tym Rok Lema. Tematy prac były jednak bardzo różnorodne. Przedmiotem konkursu było wykonanie ilustracji, pracy komputerowej, kukiełki, pacynki lub pracy przestrzennej nawiązującej do treści książek o kosmosie, robotach itp.”

Materiał na stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu (kliknij obrazek poniżej):

Niezwykły gość – „Krasula”

Pod koniec marca w naszej szkole był niezwykły gość- Krasula. Uczniowie mieli okazję spróbować samodzielnie wydoić krowę. Każda osoba, której się to udało otrzymywała prezent- mleko.
Dla klasa 1a i 3cw były to kolejne zajęcia z bloku tematycznego: Zwierzęta hodowlane. Zaś klasy 2a i 2b kontynuowały tematykę Skąd się biorą witaminy? Źródło i występowanie witaminy D.
Dziękujemy pani dyrektor Agacie i panu wicedyretorowi Cezaremu za pokaz swoich umiejętności. Wszystkim GRATULUJEMY wygranej.

2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

 • NIE LUBIĘ ZMIAN
 • KRĘCĘ RÓŻNYMI PRZEDMIOTAMI
 • LUBIĘ RUCH
 • JESTEM WRAŻLIWY NA BODŹCE
 • MAM NIEZGRABNE RUCHY
 • ŚMIEJĘ SIĘ NIEADEKWATNIE DO SYTUACJI
 • TRUDNO MI NAWIĄZAĆ PRZYJAŹŃ
 • CZASAMI NIE CHĘ SIĘ PRZYTULAĆ
 • NIE PATRZĘ W OCZY

To nie zagadka, to nasi uczniowie, mali i duzi przyjaciele, którzy choć w inny sposób odkrywają świat i otaczającą ich rzeczywistość, to bardzo chcą być akceptowani przez otoczenie, i ich bliskich. Kluczem do zrozumienia świata dziecka z autyzmem jest pozwolenie mu na byciu sobą, pokazaniu jego świata i sposobu niecodziennego, unikalnego odkrywania go. Autyzm może spowodować, że staną się niezwykłe rzeczy.

   Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nieleczony autyzm może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”. Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przyczyn występowania tego zaburzenia, nie ma też leku na autyzm. Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako niegrzeczne, lub źle wychowane. W Polsce wykrywany jest u 1 dziecka na 300. 

Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU „zaświeciliśmy się na niebiesko”, nauczyciele, wychowawcy internatu, wychowawcy grup świetlicowych, podjęli się szereg zadań, działań związanych z przeprowadzeniem lekcji o tematyce autyzmu, przygotowano plakaty, materiały dekoracyjne. Wśród nauczycieli i uczniów dominował ubiór w kolorze niebieskim, w ten sposób cała nasza społeczność zidentyfikowała się z osobami dotkniętych autyzmem.
Wszystkie podjęte działania miały na celu podnoszenie świadomości naszych uczniów na temat autyzmu, zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Sądząc po zachowaniu uczniów – działania przyniosły pozytywny skutek. Zapraszamy do fotorelacji oraz obejrzenia krótkiego filmu wyjaśniającego czym jest Autyzm.” Amazing Things Happen”. –
” Dzieją się niezwykłe rzeczy”. Animacja pokazuje dziecięce sprawy z punku widzenia innego dziecka, a one są naszym całym światem.

Organizatorzy:Maria K., Ewa K., Diana Ł., Beata J., Joanna S.

„Projekt maskotki – Śląskie miga” – rozstrzygnięty

W dniu 26.03.2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyły się obrady(online) jury Konkursu Plastycznego
„Projekt maskotki – Śląskie miga”
Nad obradami jury czuwała komisja konkursowa:
Przewodniczący- Beata Jaskot, nauczyciel – SOSWNiS w Raciborzu
Zastępca przewodniczącego- Magdalena Podlas, nauczycie-SOSWNiS w Raciborzu, reprezentująca środowisko osób niesłyszących.

Jury w składzie:

 1. Agata Tańska–dyrektor SOSWNiS w Raciborzu
 2. Ewa Węglorz-Wicedyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
 3. Mirosława Gajewska–pracownik Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
 4. Marta Gajda– przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, lider projektu
  „Śląskie miga”- „Pokaż to!”
  5.Monika Wosińska- przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
 5. Rafał Porębski – uczeń Technikum nr 5 SOSWNiS w Raciborzu, przedstawiciel Samorządu Ośrodka
  Na konkurs przedstawiono 18 prac, wykonanych przez dzieci i młodzież z SOSWNiS w Raciborzu.
  Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria 7- 10 lat
I miejsce z wyróżnieniem – Marta Wydra, kl.3w
Opiekun: Beata Jaskot
Wyróżnienie-Michał Liszka, kl.3w
Opiekun: Beata Jaskot

Kategoria 11- 15 lat
I miejsce – Oliwia Luks, Marta Hołusza kl.6a​
Opiekun: Magdalena Podlas;
Nikola Jankowska, kl.8c
Opiekun: Joanna Chudzińska
Wyróżnienie:
kl.4a – Hanna Pośpiech, Laura Szyra, Jakub Andrzejczak, Olivier Sycz, Dominik Zubelewicz;
kl.4b – Łukasz Świtała, Mateusz Koch
kl.5a – Magdalena Zaiczek, Kacper Kolonko
Opiekun: Beata Jaskot;
kl.6a – Natalia Paciorek
Opiekun: Joanna Chudzińska

Kategoria powyżej 15 lat
Wyróżnienie: Laura Folwarczny, Aleksandra Konopka kl.2bBr
Opiekun: Beata Jaskot;
Dominika Niebój, kl.7d
Opiekun: Maria Karabulut

Jury po obradach, ostatecznie postanowiło wybrać pracę plastyczną -projekt, uczennicy Marty Wydry, która stanowi bazę do wykonania maskotki dla woj. śląskiego.
Z prac uczennic: Marty Hołusza ,Oliwii Luks i Nikoli Jankowskiej zostaną do projektu włączone elementy logo, elementy charakterystyczne dla Śląska i społeczności osób niesłyszących i słabosłyszących.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród będzie miało miejsce w siedzibie Sejmiku Śląskiego w Katowicach. Wizyta będzie miała charakter wycieczki(dla Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych), połączonej ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w Katowicach.
O wszelkich zmianach będziemy informować, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
Gratulacje !!!!