Zajęcia praktyczne na kierunku „Pracownik obsługi hotelowej”

Klasa 1aB „Pracownik obsługi hotelowej”, na zajęciach praktycznych w Pizzerii Emilia Romana. Za pomocną pracę w kuchni, właścicielka poczęstowała uczniów pizzą.