WYPRAWKA SZKOLNA – refundacja za podręczniki

W naszym Ośrodku istniej możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów za zakupione podręczniki. Wnioski oraz dane (w załączniku ) należy złożyć do sekretariatu w terminie do 16 września .

Rodzic musi również przedłożyć faktury lub oświadczenie o zakupie odpowiednio  podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Druki dostępne są również w sekretariacie