Wigilia w SOSWNiS – 2016 r.

W dniu 15 grudnia 2016 r. w godzinach wieczornych w naszej placówce odbyła się uroczysta „Wigilia” podsumowująca „Jubileusz 180 – lecia SOSWNiS w Raciborzu”. Na spotkane zaproszonych było wielu gości, a wśród nich m.in. ks. Arcybiskup A. Czaja, przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego Miasta  Racibórz, przedstawiciele zaprzyjaźnionych z naszą placówką instytucji, rodzice naszych wychowanków, przedstawiciele PZG w Raciborzu, dzieci i młodzież uucząca się w naszym Ośrodku wraz z wychowawcami oraz kadra kierownicza placówki. Impreza rozpoczęła się od przedstawienia „Jasełek”, w których główne role odegrały dzieci i młodzież z naszego Ośrodka, a opiekunami byli: p. D. Pakuła, p. J. Tumula i p. E. Wieczorek. Po przedstawieniu głos zabrał ks. Biskup, który podziękował wszystkim uczestnikom za wspaniałe przyjęcie i tak zorganizowaną uroczystość, przyjął również życzenia urodzinowe. Po przedstawieniu uczestnicy przenieśli się do jadalni gdzie odbyła się uroczysta „Kolacja Wigilijna”. Była modlitwa wszystkich zgromadzonych, łamanie się opłatkiem przez wszytkich uczestników, a następnie wszyscy zasiedli do stołów i spożyli kolację. Po uroczystej wieczerzy ks. Biskup obejrzał cały Ośrodek i odwiedził Budynek mieszklany, gdzie spotkał się z wszystkimi jego mieszkańcami, poświęcił wszystkie sypialnie i świetlice. Rozmawiał z mieszkańcami i wychowawcami, wręczał kalendarze i obrazki.

Informacje z mediów:

Portal naszraciborz napisał: