Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

W dniu 4 września o godzinie 9:00 w Specjalnym Ośrodku dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyło się uroczyste rozpoczęcie rou szkolnego. Apel rozpoczęła pani dyrektor Agata Tańska, która przywitała wszystkich rodziców, dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców oraz kadrę kierowniczą placówki. Dyrektorzy poszczególnych szkół zaprezentowali nowe oddziały wraz z ich wychowawcami. Najmłodsze dzieci zostały poczęstowane słodkim upominkiem. Po apelu wszyscy udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.