Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu nowo utworzonej aglomeracyjnej Placówce Straży Granicznej w Częstochowie

W dniu 1 października br. nasi uczniowie uczestniczyli w uroczystości otwarcia nowej placówki w strukturze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Link zewnętrzny do artykułu:

https://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/56959,Uroczyste-otwarcie-nowej-placowki-w-strukturze-Slaskiego-Oddzialu-Strazy-Granicz.html