Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

 

 

 

Już od początku listopada cały nasz Ośrodek dla Niesłyszących i Słabosłyszących został „wystrojony” w tabliczkę mnożenia. Mnóstwo plakatów reklamujących Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia zawisło na tablicach dekoracyjnych oraz na korytarzach. Na drzwiach, ścianach pojawiła się ogromna ilość przykładów tabliczki mnożenia – dla powtórki, do nauki poprzez patrzenie i przez zabawę. Na lekcjach matematyki powtarzaliśmy tabliczkę oraz rozwiązywaliśmy zagadki, łamigłówki. Wspólnie poprzez zabawę powtarzaliśmy różne działania. Przeprowadziliśmy konkursy „Piłkarz Matematyk” i „Król Skakanki” podczas których uczniowie wykazywali się znajomością tabliczki oraz umiejętnością trafiania piłką do bramki i skakania na skakance.

W piątek 17 listopada podczas apelu inaugurującego Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – uczniowie sprawdzali, czy Dyrekcja naszego Ośrodka umie mnożyć. Zaprezentowano również film, w którym ukazano, jak potrzebna jest tabliczka mnożenia w nauce poszczególnych zawodów: informatyka, fotografa, kucharza, stolarza, hotelarza. Wręczono nagrody uczniom najlepiej posługującym się umiejętnością mnożenia.  Po uroczystym przecięciu wstęgi – komisje złożone z młodzieży oraz dzieci przepytywały nauczycieli, uczniów, wychowawców internatu, panie pracujące w administracji, kuchni oraz rodziców naszych uczniów.

Zapraszamy na film:

Galeria zdjęć: