Świąteczne życzenia w SOSWNiS w Raciborzu

Świąteczne życzenia z SOSWNiS w Raciborzu

W dniu 15 grudnia odbyło się w naszym Ośrodku uroczyste spotkanie świąteczne. W imprezie wzięło udział wielu zaproszonych gości, uczniowie i wychowankowie placówki oraz kadra pedagogiczna. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Agata Tańska. Podzieliła się opłatkiem ze wszystkimi. Podczas spotkania dzieci i młodzież pokazali przedstawienia jasełkowe, bożonarodzeniowe, odbył się kiermasz prac plastycznych przygotowanych przez uczniów i wychowanków z grup wychowawczych (opiekunowie: D. Kamińska, B. Jaskot, M. Szczur). Autorem zdjęć jest m.in. p. Robert Struzik.