Stypendium Rady Ministrów

Weronika Rożek, uczennica klasy 2a Technikum będzie otrzymywać stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplom potwierdzający to wsparcie nasza stypendystka odebrała w piątek 14 grudnia 2018 r. podczas uroczystej gali w Rybniku z rąk Wicekuratora Oświaty Dariusza Domańskiego oraz Dyrektora delegatury KO w Rybniku – pani Alicji Bartkowiak.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen (co najmniej 4,75) lub wykazuje szczególneuzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
Gratulujemy i życzymy Weronice kolejnych sukcesów.