„Śniadanie Wielkanocne” w SOSWNiS w Raciborzu

W dniu 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 8:00 w Ośrodku odbyło się uroczyste „Śniadanie Wielkanocne”. W imprezie uczestniczyli wychowankowie naszej placówki, wychowawcy, kadra kierownicza, pani dyrektor Agata Tańska oraz wielu zaproszonych gości z instytucji zaprzyjaźnionych z naszą placówką. Uroczystość otworzył ks. Andrzej Morawiec, który wraz z siostrą Moniką Polok pomodlili się za wszystkich.

Materiał z mediów: