Podsumowanie Programu Unijnego „Warzywa, owoce w szkole”, ” Mleko w szkole”

W ramach projektu unijnego „Owoce, warzywa i mleko w szkole”odbywały  się zajęcia kulinarne w klasach. Dzieci na zajęciach dowiedziały się jak należy zdrowo się odżywiać, jak komponować zdrowe posiłki. Dzięki tym zajęciom uczniowie opanowują czynność samodzielnego przygotowania  posiłku, uczą się przestrzegania zasad bezpieczeństwa i  higieny,opanowują proste sprawności manualne jak:obieranie, krojenie, nalewanie wody, tarcie,miksowanie itp.Uczą się przyrządzania zdrowych posiłków, estetycznego i prawidłowego nakrywania stołu, poznają wartości odżywcze warzyw i owoców, znaczenie mleka i jego przetworów.  Dzieci biorą także udział  w różnych konkursach plastycznych związanych ze zdrowym odżywianiem, na lekcjach wykonują prace plastyczne, rozwiązują quizy, słuchają piosenek, oglądają filmiki  profilaktyczne