KONFERENCJA PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNA

    „A ja wciąż wierzę w lepszy świat…”

 

 

 

 

W czwartek, 15 czerwca 2023r. w Domu Kultury „Strzecha”, odbyła się konferencja, podczas której podsumowano, realizowane przez młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, działania wynikające z przystąpienia do  prowadzonej  przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach kampanii społecznej Falochron dla Śląska – profilaktyka bullyingu.

Spotkanie było także okazją sprzyjającą odniesieniu się do innych ważnych kwestii dotyczących istotnych aspektów życia młodych ludzi we współczesnym świecie.

Podczas wydarzenia zaprezentowano kilka filmów o tematyce edukacyjno – profilaktycznej,  które dla uczniów placówki  okazały się skutecznym narzędziem do komentowania rzeczywistości,  nabywania i wymiany doświadczeń. Celem realizacji tych projektów i wcześniejszych – literackich, powstałych pod czujnym okiem polonistek: Joanny Czerner i Jolanty Labochy, było włączenie uczniów do wspólnych działań, odniesienie się do ważnych kwestii dotyczących ich życia, m.in. empatii, potrzeby przyjaźni, tolerancji, wolności. Istotne było także stwarzanie dzieciom i młodzieży  warunków do normalizowania uczuć, do wychodzenia z własnej strefy komfortu, pokonywania barier komunikacyjnych, a także wzmacnianie ich wiary we własny potencjał i możliwości.

Podczas wydarzenia, przygotowanego także dzięki zaangażowaniu  pani pedagog Ewy Niestroj, pani Beaty Cycoń i pani Ilony Rucińskiej, dzieci i młodzież, w przejmujący sposób, w języku migowym i poprzez dźwięki instrumentów perkusyjnych, przekazały nam treść i emocje znanych przebojów Sebastiana Riedla, „Dżemu”, Czesława Niemena czy Stanisława Soyki. Za montaż  filmów odpowiadał pan Bartłomiej Woch.  Animację filmową, będącą wprowadzeniem do konferencji, przygotował pan Marek Furmanowicz.

 Do realizacji konferencji przyczynili się także Joanna Leś, Alicja Zielińska, Andrzej Spiczak, Andrzej Śliwicki.

Dzięki obecności autorki projektu Falochron na rzecz młodzieży województwa śląskiego – pani Magdaleny Wieczorek, dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  władz i przedstawicieli raciborskich instytucji, konferencja stała się okazją do wymiany poglądów i szerszej dyskusji na poruszone podczas spotkania tematy. Była także możliwością do przypomnienia dzieciom i młodzieży, tuż przed rozpoczęciem wakacji, ważnych kwestii dotyczących odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

Spotkanie podsumowały: dyrektor SOSWNiS – Pani Agata Tańska i pani Magdalena Wieczorek – konsultant ROM -E Metis w Katowicach.

 

Przygotowania do wydarzenia: