Kierunki kształcenia

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SOSWNIS

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

Szkoła Podstawowa Specjalna w Raciborzu

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 5 w Raciborzu kształci w zawodzie:

  • krawiec
  • stolarz
  • kucharz
  • fotograf
  • magazynier – logistyk
  • mechatronik
  • tapicer
  • pracownik pomocniczy stolarza
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technikum Specjalne Nr 5 kształci w zawodzie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik fotografii i multimediów
 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa

Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalna w Raciborzu kształci na kierunkach:

 • florysta
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun osoby starszej
 • technik usług kosmetycznych