RizVN Login

 

Dyrekcja SOSWNiS w Raciborzu informuje, iż ubezpieczenie wychowanków nie jest obowiązkowe,

rodzice ubezpieczają dzieci sami zgodnie z własnym wyborem.


Poniżej przedstawiamy propozycje firm ubezpieczeniowych,

które wpłynęły do placówki i zostały uzgodnione z kadrą kierowniczą placówki na rok szkolny 2018/2019

 

compensa logo

  1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184
  2. OFERTA - NNW SZKOLNE III 184
  3. OFERTA NNW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
  4. ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY ŚRODKÓW SPECJALNYCH OWU NNW
  5. OGÓLNE WARUNKI OWU NNW WRAZ Z ANEKSEM RODO
  6. OŚWIADCZENIE DO POLISY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony