RizVN Login

 

 

 
 
STOWARZYSZENIE
PROMYCZEK NADZIEI
powstało w kwietniu 2012 roku
 

Celami Stowarzyszenia są:

•ochrona i promocja zdrowia
•działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
•wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
•przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
•nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
•wypoczynek dzieci i młodzieży
•pomoc psychologiczna, pedagogiczna
 
Stowarzyszenie Promyczek Nadziei jest organizacją non profit. Fundusze na działalność są pozyskiwane ze składek członkowskich, udziału w projektach oraz od darczyńców.
 
 
 
Działania STOWARZYSZENIA
PROMYCZEK NADZIEI
od momentu powstania:
 
 •  Warsztaty rewalidacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych - 21, 22 listopad 2012 - zasponsorowanie poczęstunku. Spotkanie nauczycieli z kilku ośrodków dla dzieci niesłyszących i wypracowywanie wspólnych strategii oddziaływań rewalidacyjnych.
 • Konkurs"Kartka Bożonarodzeniowa" - grudzień 2012 - finansowanie nagród

 

 

 

 • Bal u Królowej Śniegu - 25 stycznia 2013 roku - finansowanie nagród i poczęstunku
 • Konkurs na "Kartkę i stroik Wielkanocny" - 27 marca 2013 roku - finansowanie nagród

 • Obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn - 8-11 marca 2013 roku - finansowanie poczęstunku

 • Dni Otwarte Ośrodka - 16-17 maja 2013 roku - "Nauka Języka Migowego"

 • Projekt "Festiwal kultury głuchych"

 • Lekcje języka migowego - nagranie płyty

 • Lekcje języka migowego

 • Gra miejska - występy młodzieży

 • Gra miejska  - stoiska

 • Konferencja naukowa dotycząca kultury głuchych

 • Wydanie broszury informacyjnej po zakończeniu projektu

 • Zakup strojów dla członków kółka teatralnego "Cyrk na kółkach"

 • Dofinansowanie paczek mikołajkowych 2013 dla wychowanków ośrdka i dzieci z WW

 • Zakup farby do tablic i farby magnetycznej, które będą wykorzystane w klasach I-III SZkoły Podstawowej oraz w salach WW

 

 • Podczas wakacji w 2014 i 2015 roku nasi wychowankowie podczas obozu w Załęczu Wielkim mieli zapewnione dodaktowe zajęcia plastyczne i manualne, dzięki materiałom zakupionym przez Stowarzyszenie Promyczek Nadziei.

 • Mikołaj 2015 

 

 

Stypendyści Stowarzyszenia

Podczas spotkania opłątkowego w SOSWNiS w Raciborzu Stowarszyszenie Promyczek Nadziei uhonorowało stypendiami zasłuzonych wychowanków Ośrodka, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w minionym roku. W roku 2015 byli to: Klaudia Porębska, Martina Komander, Piotr Czarny i Mateusz Zając!

 

Warsztaty ASK

 

W sobotę, 05.03.2016 r.,członkowie Stowarzyszenia wzieli udział w warsztatach graficznych dla NGO zorganizowanych przez ASK . Warsztaty poprowadzone  zostały dynamicznie metodą praktyczną,  w myśl zasady: „od słowa bezpośrednio do praktyki”. Spotkanie prowadziła Julia Parzonka z firmy Sunex S.A.

Uczestnicy warsztatów poznali łatwe i intuicyjne programy do tworzenia materiałów graficznych: plakatów, ulotek, galerii zdjęć. Była okazja do wymiany doświadczeń, pracy indywidualnej i zespołowej. W trakcie spotkania powstały próbne materiały graficzne.

 
Warsztaty języka migowego
 


Wolontariuszki Stowarzyszenia przeprowadzają warsztaty języka migowego dla chętnych rodziców wychowanków SOSWNiS
 
 
Pierwsza pomoc
 
Stowarzyszenie w ramach swoich działań przeprowadza warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla najmłodszych!
 
 
Festyn Rodzinny
 
Dnia 20 maja 2016 roku na terenie SOSWNiS dzięki współpracy Ośrodka i Stowarzyszenia Promyczek Nadziei odbył się "Integracyjny Piknik Rodzinny". Impreza rozpoczęła się od godziny 12:00 i trwała do godzin wieczornych. W pikniku wzięli udział wszyscy wychowankowie naszej placówki wraz z nauczycielami i wychowawcami. Zaproszono również wielu gości, którzy występowali dla wszystkich gości. Impreza była otwarta, integracyjna czyli uczestniczyli w niej nie tylko osoby niesłyszące ale również inne osoby słyszące z miasta.
 
 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - zakończenie roku szkolnego 2015/2016
 
 
Pleśna 2016
 
Dzięki dofinansowaniu przez Stowarzyszenie, uczniowie i wychowankowie SOWNiS w Raciborzu mieli mozliwość spędzenia wakacji na obozie letnim w Pleśnej.
 
 
 
 
 
Stypendia Stowarzyszenia 2016
 
Podczas uroczystej gali z okazji 180lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących zostały przyznane stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Tegorocznymi stypendystami zostali:
 
Justyna Tomczak
Piotr Czarny
Radosław Gołembiewski
 

 
 

Konferencja Naukowa
"Wychowanie do wartości"
 
Dnia 21.10.2016 SOSWNiS Racibórz we współpracy ze Stowarzyszeniem PROMYCZEK NADZIEI zorganizował konferencję poświęconą tematyce wychowania do wartości. Honorowymi gośćmi na konferencji, którzy zabrali głos byli prof. zw. dr hab. Aniela Korzon z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, prof. hab. Andrzej Lipczyński z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz reprezentująca METIS w Katowicach mgr Anna Dzięgiel.
 
 
 
 
 
 

 

Wiatraki 2016

Dnia 28.10.2016 uczniowie naszego Ośrodka mieli okazję uczestniczyć
w podróżniczych prelekcjach "Wyspa żywiołów" i "Południowosudańskie historie"  w ramach XIII Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego Wiatraki. Poprzez ciekawe zdjęcia, slajdy filmy na krótką chwilę przenieśliśmy się w niedostępny świat Irlandii i gorące klimaty Południowego Sudanu jako niesłyszący podróżnicy. Wydarzenie to rozbudziło w nas ciekawość świata i marzenia o dalekich podróżach. 


 

 

                         

 

 

Wycieczka do Krakowa

 
Dnia 15.11.2016 dzięki wsparciu Stowarzyszenia Promyczek Nadziei wychowankowie SOSWNiS w Raciborzu mieli mozliwość uczestniczenia w wycieczce do Krakowa w ramach której poznawali od kulis funkcjonowanie Lotniska Kraków - Balice.
 
 
 
 
 
 
 
MIKOŁAJ 2016
 
6.12.2016r w SOSWNiS w Raciborzu z inicjatywy klasy 4aT we współpracy ze Stowarzyszeniem Promyczek Nadziei odbyły się tradycyjne coroczne Mikołajki. Nasi uczniowie oraz pracownicy zostali obdarowani słodkimi upominkami z rąk Świętego Mikołaja i jego świątecznych pomocników!
 
 
 
 
SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY
 
STYPENDYSTA STOWARZYSZENIA

 

Podczas śniadania Wielkanocnego w SOSWNIS w Raciborzu Stowarzyszenie Promyczek Nadziei

uhonorowało stypendium zasłużonemu wychowankowi Ośrodka Pawłowi Parzychowi, który jest osobą

prospołeczną, zaangażowaną w życie Ośrodka, chętnym do pomocy, zdobył wiele osiągnięć

sportowych, jest także członkiem zespołu bębniarskiego "Tumbao" oraz tancerzem.

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony