K I E R U N K I    K S Z T A Ł C E N I A

logo oswnis


 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

Szkołę Podstawową Specjalną w Raciborzu

Technikum Specjalne Nr 5 kształci w zawodzie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik fotografii i multimediów
 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 5 w Raciborzu kształci w zawodzie:

 • krawiec
 • stolarz
 • kucharz
 • fotograf
 • magazynier – logistyk
 • mechatronik
 • tapicer
 • pracownik pomocniczy stolarza
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalna w Raciborzu kształci na kierunkach:

 • florysta
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun osoby starszej
 • technik usług kosmetycznych