Dzień „Otwartych drzwi” w Ośrodku

Dzień Otwartych Drzwi w SOSWNIS w Raciborzu 2018

W dniu 24 maja 2018 r. w Ośrodku odbyła sie impreza „Drzwi otwartych” zorganizowana dla zaprezentowania pracy naszej placówki. Gości odwiedzających naszą placówkę przywitała pani dyrektor Agata Tańska. Następnie zaprezentowano program artystyczny, w którym przedstawiono m.in. zespół bębniarzy „Tumbao”, występy teatralne, taneczne,…. Zaprezentowano, również nowe kierunki kształcenia w naszej szkole. Kolejnym punktem imprezy były zajęcia otwarte zorganizowane w naszych szkołach oraz internacie i świetlicach szkolnych. Na zakończenie, goście spotkali się na drobnym poczęstunku aby omówić zaobserwowane zajęcia. Autorem materiału zdjęciowego jest p. R. Struzik