„Dzień Nauczyciela” w SOSWNiS

Dnia 15 października w godzinach dopołudniowych odbył się apel z okazji „Dnia Nauczyciela”. Imprezę przygotowała pani A. Stanik. Zaproszeni zostali wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, wszyscy pracownicy biur i obsługi placówki. Swoje umiejętności pokazały dzieci w formach pantomimy, śpiew wraz z akompaniamentem, recytacje wierszy oraz występ humorystyczny. Autorem zdjęć jest p. Robert Struzik.