Dzień Nauczyciela w SOSWNiS

W dniu 14 października 2019 r. o godzinie 9:00 w auli Szkoły Podstawowej odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela. Imprezę otworzyła pani dyrektor Agata Tańska. Przywitała zaproszonych gości m.in. posła na sejm Rzeczypospolitej Cz. Sobierajskiego oraz wszystkich zebranych w auli: rodziców, dzieci i młodzież, nauczycieli, wychowawców oraz przedstawicieli administracji. Po części oficjalnej apelu nastąpiła część artystyczna, w krórej wystapili nasi uczniowie. Na finał wydarzenia wszyscy uczniowie zostali poczęstowali słodkim poczęstunkiem. Imprezę przygotowali nauczyciele: K. Lampka, B. Tylka, A. Stanik, B. Fabian – Kitel, A. Lemirowski, B. Cycoń, W. Labocha, A. Ruciński. Autorem zdjęć jest p. R. Struzik.