BEZPIECZNA SZKOŁA – Zagrożenia w Internecie

W związku z pismem MEN z dnia 20.03.2017 r. nawiązującym do coraz liczniejszych doniesień dotyczących zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu , w tym również z gier internetowych.  W SOSWNiS w Raciborzu  28 marca 2017 roku zorganizowano apel  dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.