Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz uroczyste odśpiewanie hymnu

W dniu 8 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 odbył się w naszej placówce apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście ze Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Ośrodka p. Agata Tańska. Następnie został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny pt ” Pociąg do wolności ”. Przygotowali go uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej i Technikum pod opieką p. J. Surmy oraz  p. M. Karabulut. Dołączyli do nich koleżanki i koledzy z młodszych klas Szkoły Podstawowej. Oprawą muzyczną zajęli się p. I. Rucińska i p. A. Ruciński. Apel uświetniły piękne stroje ułańskie, krakowskie i wojskowe . Za ich wypożyczenie serdecznie dziękujemy p. dyr. Raciborskiego Domu Kultury  p. J. Maksym- Benczew  i Jednostce Straży Granicznej w Raciborzu.  Po zakończonym apelu nasz Ośrodek wziął udział w ogólnopolskiej akcji „ Szkoła do hymnu”.  O godzinie  11.11 pod kierunkiem p. B. Cycoń młodzież zaśpiewała i zamigała hymn łącząc się w tym czasie ze wszystkimi szkołami w całej Polsce. Organizatorki apelu p.  J. Surma  i  p. M. Karabulut  serdecznie dziękują za pomoc i zaangażowanie p. M. Gałązce i p. A. Stanik . Autorem materiału zdjęciowego są: p. R. Struzik oraz nasi uczniowie z klas pierwszych Szkoły Branżowej Wiktoria Steuer i Piotr Katolik .