Ad Astra – Zajęcia wyrównujące kompetencje matematyczne