Podsumowanie projektu „Kreatywne Prace Plastyczne”

Dnia 31 maja zakończyła się III edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego „Kreatywne Prace Plastyczne realizowanego przez Panią Joannę Karkus i Panią Beatę Jaskot w roku szkolnym 2022 2023. W projekcie brało udział 35000 uczestników z ok 1500 placówek oświatowych, wśród których znalazł się nasz Ośrodek. Zadania projektowe, a było ich 9, były realizowane podczas zajęć z klasą 8d, 5a, 4b, 6a, 6b oraz III grupą wychowawczą. Już niebawem będzie można podziwiać efekty pracy naszych uczniów podczas wystawy  bibliotece na Kasprowicza.

Projekt miał na celu wyzwolić u uczestników twórczą ekspresję, wyobraźnię i kreatywność, wspierając harmonijny rozwój, stosując elementy arteterapii rozwojowej oraz budując postawy proekologiczne.

W następnym roku szkolnym rusza IV edycja projektu pod tytułem „Niesamowite techniki plastyczne”, w którym również nasz Ośrodek weźmie udział.