„Świetliczaki na tropie…zagadek”

Grupa wychowawcza V chłopców bierze udział w projekcie „Świetliczaki na tropie…zagadek”. Celem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętności współistnienia z przyrodą wychowanka, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, rozwijanie zdolności manualnych wychowanków. Projekt realizuje Monika Szczur.