Konkurs dla dzieci! My i RYBY – Rozstrzygnięty!!

Zakończyła się 1. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas“. Komisja konkursowa, na czele z Panią Justyną Adamską, Dyrektorem Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, koordynującym realizację zadań Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) w zakresie informacji i promocji, spośród 228 nadesłanych prac wybrała laureatów konkursu, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski… czytaj dalej

Prace laureatów konkursu: