Informacja dotycząca szczepienia uczniów w wieku 12 – 18 lat

Drodzy Rodzice

     Rozpoczynamy drugi tydzień nauki w Ośrodku. Podobnie jak inne placówki edukacyjne w Polsce, zbieramy informacje na temat deklaracji chęci przystąpienia do szczepienia Państwa dzieci czy podopiecznych. Informujemy, że do sczepień organizowanych w Ośrodku mogą dołączyć również Państwo.

 Przed przystąpieniem do organizacji szczepienia niezbędne jest wyrażenie zgody na szczepienie oraz przygotowanie kwestionariusza informacyjnego do lekarza. Druki zgody i kwestionariusze znajdują się w załącznikach na stronie internetowej Ośrodka
i u wychowawców klas.

     Prosimy o wypełnienie stosownych druków i tym samym zgłoszenie deklaracji szczepienia najpóźniej do 13.09.2021  i przekazanie ich wychowawcy klasy. Nasze szczepienia organizujemy w porozumieniu ze szpitalem rejonowym w Raciborzu, w trzecim tygodniu września, tj. od 13.09 – 19.09 2021r.