R A D A   R O D Z I C Ó W - S K Ł A D K I

Dane dotyczące składki:

Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
ul. K. Miarki 4, 47-400 Racibórz

Numer rachunku bankowego: 17 8474 0007 2000 0005 9373 0001

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko ucznia

                      klasa (Szkoła Podstawowa, Branżowa, Technikum, Szkoła Policealna)

Proponowana stawka składki na rok szkolny 2019/2020:

  • 1 dziecko - 50 zł
  • 2 i kolejne dziecko (w Ośrodku) - 35 zł