KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu

Już wkrótce zostanie zaktualizowany. Dziękujemy za cierpliwość