logo oswnis tytul informacje dla rodzicow

 

 1. NNW Szkolne 2020 zgodne z wytycznymi WHO oraz MEN - pobierz
 2. Informacje dla rodziców - egzamin ósmoklasisty - pobierz
 3. Wytyczne dla Rodziców dotyczące przeprowadzenia egzminów - pobierz
 4. Wytyczne dla Uczniów dotyczące przeprowadzenia egzminów - pobierz
 5. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno - wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 18-05-2020 - pobierz
 6. Ankieta dla rodziców wchodzących na teren SOSWNiS 18-05-2020 - pobierz
 7. Informacja dla rodziców dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno - wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 18-05-2020 - pobierz
 8. Plan pracy pedagoga szkolnego - pobierz plik
 9. Informacje dla Rodziców - pilne 24-03-2020 - pobierz
 10. Informacja dla rodziców z dnia 23 marca 2020 r. - pobierz
 11. Informacja dla rodziców w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (koronawirus) - pobierz
 12. Informacje dla Rodziców w okresie 25.03.2020 - 10.04.2020 r - pobierz
 13. Klauzula informacyjna dotycząca unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) - pobierz
 14. List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów dotyczący organizacji naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych - pobierz