Szanowni Państwo

 

W związku z działaniami podejmowanymi w SOSWNiS w Raciborzu celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 dyrektor kierując się bezpieczeństwem pracowników podjął decyzję o obligatoryjnym ograniczeniu dostępności do Ośrodka dla klientów zewnętrznych. Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi wytycznymi kontakty z klientami winny odbywać się tylko i wyłącznie w drodze elektronicznej lub telefonicznej. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty pracowników z klientem będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Korespondencję zabezpieczoną w zaklejonej kopercie można zostawiać na portierni.

Procedura dot. kontaktu osób z zewnątrz z pracownikami przedstawia się następująco:

  • Podczas rozmowy telefonicznej mającej na celu umówienie spotkania w siedzibie Ośrodka pracownik informuje klienta o obowiązującej w SOSWNiS wewnętrznej procedurze postępowania w sprawie ograniczenia kontaktów osobistych z klientami zewnętrznymi.
  • Po uzyskaniu ustnej, telefonicznej zgody na kontakt osobisty klient powinien stawić się przy wejściu do Urzędu o ustalonej godzinie, zadzwonić na portiernię i wskazać pracownikowi portierni imię i nazwisko pracownika SOSWNiS, z którym jest umówiony.
  • Pracownik portierni powinien skontaktować się z właściwym działem ośrodka, celem przekazania informacji o pojawieniu się umówionego klienta.
  • Wskazany przez klienta pracownik Ośrodka jest zobowiązany zejść po klienta na portiernię celem eskortowania go do miejsca spotkania.
  • Po zakończeniu spotkania pracownik jest zobowiązany odprowadzić klienta z powrotem na portiernię, celem opuszczenia przez niego placówki.

                                                                                             

Dyrektor Agata Tańska