RizVN Login

PROGRAM EFS

logo-program

Nazwa Beneficjenta: Samorząd Województwa Śląskiego / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych.

Numer projektu: WND-POKL.09.02.00-24-134/12

Cel główny projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy 100 uczniów niepełnosprawnych w tym 50 chłopców i 50 dziewcząt.(niesłyszących słabo słyszących oraz z lekkim upośledzeniem) w latach od 2013 do 2015.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wzrost wiedzy przedmiotowej i umiejętności uczenia się z: (języka polskiego języka angielskiego informatyki, matematyki oraz przedmiotów zawodowych (gastronomia, stolarstwo, florystyka, krawiectwo, fotografia, informatyka).
 2. Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i języku angielskim.
 3. Wzrost umiejętności związanych z rozładowywanie negatywnych napięć emocji i agresji oraz rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych.
 4. Wzrost motywacji do kontynuowania nauki w szkole średniej.
 5. Wzrost umiejętności praktycznych i zawodowych.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Utworzenie platformy E-Learning.
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych: florystyka,krawiectwo,gastronomia,fotografia,stolarstwo,informatyka:
 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z: matematyki, informatyki, języka angielskiego i przedsiębiorczości.
 5. Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna oraz terapia.
 6. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
 7. Współpraca z pracodawcami.

Linki do wystaw, zajęć, działań prowadzonych w ramach programu:

- "Bawiąc się poznajemy angielski" - raport pogodowy

- "Eksperymentując zdobywamy wiedzę z chemii" - produkcja mydłarymentując zdobywamy wiedzę z chemii" - produkcja mydła

- "Eksperymentując zdobywamy wiedzę z chemii" - właściwości alkoholu

- "Bawiąc się poznajemy angielski" - Święta Bożego Narodzenia

- "Eksperymentując zdobywamy wiedzę z chemii" - właściwości tlenu - właściwości tlenu

- "Bawiąc się poznajemy angielski" - Halloween

- Wycieczka terenowa - w ramach zajęć z chemii i grografii

- Wyjazd profilaktyczno - przedmiotowy do Wrocławia

- Wyjazd profilaktyczno - przedmiotowy do Szymocic i Rud

- Konferencja metodyczna "Dlaczego neurodydaktyka"

- Wyjazd profilaktyczno - przedmiotowy do Krakowa

- "Bawiąc się poznajmy angielski" - częsci ciała

- "Bawiąc się poznajmy angielski" - kolory

- Festiwal Gier Logicznych

- "Cyrk na kółkach"

- "Bawiąc się poznajmy angielski" - alfabet

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony