samorzad osrodka logo  

SAMORZĄD OŚRODKA

  • PRZEWODNICZĄCY: Rafał Porębski
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Ewa Wilk
  • SEKRETARZ: Magdalena Heinrich
  • OPIEKUN SAMORZĄDU  WYCHOWANKÓW OŚRODKA: Lemirowski Andrzej

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  • PRZEWODNICZĄCY: Kacper Sylwender
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Laura Winiarska
  • SEKRETARZ: Amelia Słodzińska, Paulina Golińska
  • OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  Katarzyna Lampka, Kazimierz Grycman

RADA MŁODZIEŻY

  • PRZEWODNICZĄCY: Rafał Porębski
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Ewa Wilk
  • SEKRETARZ: Magdalena Heinrich
  • Z-CA SEKTRETARZA: Andrzej Kaziur                   
  • OPIEKUN RADY MŁODZIEŻY: Andrzej Lemirowski, Magdalena Kostecka - Ciałowicz   
  • CZŁONKOWIE RADY MŁODZIEŻY: Izabela Kuźniak, Magdalena Stradomska, Jakub Zimnol, Jakub Żurawicki                                            

RADA WYCHOWANKÓW:

  • PRZEWODNICZĄCY: Natalia Modzelewska
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Patryk Olkis
  • SKARBNIK: Klaudia Skórska
  • CZŁONKOWIE SPOŁECZNI: Jakub Lichoń, Jakub Żurawicki
  • OPIEKUN RADY WYCHOWANKÓW: Magdalena Podlas