RizVN Login

samorzad osrodka logo  

SAMORZĄD OŚRODKA

 • PRZEWODNICZĄCY: Rafał Porębski
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Ewa Wilk
 • SEKRETARZ: Magdalena Heinrich
 • OPIEKUN SAMORZĄDU  WYCHOWANKÓW OŚRODKA: Lemirowski Andrzej

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • PRZEWODNICZĄCY: Kacper Sylwender
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Laura Winiarska
 • SEKRETARZ: Amelia Słodzińska, Paulina Golińska
 • OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  Katarzyna Lampka, Kazimierz Grycman

RADA MŁODZIEŻY

 • PRZEWODNICZĄCY: Rafał Porębski
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Ewa Wilk
 • SEKRETARZ: Magdalena Heinrich
 • Z-CA SEKTRETARZA: Andrzej Kaziur                   
 • OPIEKUN RADY MŁODZIEŻY: Andrzej Lemirowski, Magdalena Kostecka - Ciałowicz   
 • CZŁONKOWIE RADY MŁODZIEŻY: Izabela Kuźniak, Magdalena Stradomska, Jakub Zimnol, Jakub Żurawicki                                            

RADA WYCHOWANKÓW:

 • PRZEWODNICZĄCY: Natalia Modzelewska
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Patryk Olkis
 • SKARBNIK: Klaudia Skórska
 • CZŁONKOWIE SPOŁECZNI: Jakub Lichoń, Jakub Żurawicki
 • OPIEKUN RADY WYCHOWANKÓW: Magdalena Podlas

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony