logo oswnis

Dyrektor Ośrodka - mgr Agata Tańska

Wicedyrektor do spraw prowadzenia Szkoły Podstawowej - mgr Cezary Solich

Wicedyrektor do spraw prowadzenia Szkół Ponadpodstawowych - mgr Iwona Szablińska

Zastępca dyrektora d/s Administracyjno - Ekonomicznych - mgr Andrzej Lepczyński

Kierownik Wychowania i Opieki - mgr Grzegorz Sokolowski

Kierownik Świetlic Szkolnych - mgr Justyna Łuczywek

Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Aleksander Kopciuch

Kierownik działu kadr - Katarzyna Bugla

Główna Księgowa - Gabriela Kuśnik