KURSY, SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE

UWAGA - Najnowsze ogłoszenia znajdują się na końcu listy

logo e learning

 

 1. Zestaw e-poradników, które poprowadzą Cię przez wymagania na kolejny stopień awansu zawodowego.pdf
 2. PROGRAM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WSPARCIE SZKÓŁ WE WDRAŻANIU NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf
 3. Propozycja Studiów Podyplomowych w Rybniku realizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi.pdf
 4. PROBLEMY LĘKOWE OKRESU DZIECIŃSTWA I ADOLESCENCJI - DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNA - VII Edycja.p
 5. Oferta efektywnych form szkoleniowych oferowanych przez Instytut Szkoleniowy GoWork.pl.pdf
 6. Katalog studiów podyplomowych prowadzonych w Rybniku przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi.pdf
 7. ADHD i nieśmiałość - Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.pdf
 8. Jedyny w Polsce kurs kompleksowego programowania terapii dzieci autystycznych w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe.pdf
 9. Rusza konkurs FIO - Śląskie Lokalnie 2017
 10. Oferta studiów podyplomowychprowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.pdf
 11. Oferta kursu e-learning - Szkolny koordynator interwencji kryzysowej.pdf
 12. Pismo MEN dotyczące dotyczące konsultacji publicznych w odniesieniu do projektów podstaw programowych poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.doc
 13. List Ministra Edukacji Narodowej - bezpieczeństwo w szkole.pdf
 14. Zaproszenie na drugą edycję konferencji, zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego - "Autyzm - od nauki do praktyki". Kraków 23 - 25 września 2017 r.
 15. Harmonogram wideokonferencji o charakterze informacyjno - szkoleniowym dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej w szkołach/placówkach prowadzone przez nauczycieli - konsultantów RODN "WOM" w Częstochowie - ekspertów przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.pdf
 16. Oferta kursu e-learning - Nowoczesna świetlica szkolna.pdf
 17. Oferta kursu e-learning - Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pdf
 18. Oferta studiów podyplomowych - termin zapisów do 15 września 2017 roku.pdf
 19. Materiały pokonferencyjne - Wartości w procesie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia.pdf
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.pdf
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji.pdf
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.pdf
 23. OFERTA SZKOLEŃ - Metis.pdf
 24. Komitet Organizacyjny Konkursu Przedszkole / Szkoła Młodych Patriotów.pdf
 25. Oferta studiów podyplomowych GODN Kraków.pdf - Załącznik
 26. RODN Częstochowa zaprasza na kolejną edycję Akademii Wychowawcy pt. "Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki".pdf