RizVN Login

 

Szkoła Policealna woj. śląskiego

      

 

Na każdym etapie kształcenia oraz w grupach wychowawczych Ośrodek zapewnia kadrę pedagogiczną z przygotowaniem przedmiotowym oraz surdopedagogicznym i surdologopedycznym.

Na indywidualizację procesu nauczania i sukcesy uczniów wpływają dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe oraz liczebność klas (6 - 8 osób).

W komunikacji stosujemy zarówno metody werbalne, jak i Systemowy Język Migowy oraz Polski Język Migowy, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

  •         Zapewniamy indywidualną pracę z dzieckiem i rodzicem stymulującą rozwój emocjonalny i społeczny
  •      Pracujemy metodami nauczania dobranymi do możliwości percepcyjnych dzieci: audytywno – werbalną, słowno – migową (dostosowaną także dla dzieci z głębokim ubytkiem słuchu)
  •      Wykorzystujemy elementy różnych metod pracy z dzieckiem: Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, Knillów, Sherborne
  •      Stosujemy poznanie wielozmysłowe: wycieczki edukacyjne, inscenizacje, gry dydaktyczne, pracę z komputerem i stymulację sensoryczną

Oferowane kierunki kształcenia:

  • Szkoła Policealana woj. śląskiego:

- Terapia zajęciowa

- Florystyka

- Technik informatyk

 

 

Zapraszamy na funpage Tertapii zajęciowej klikając tutaj

fbterapeuta

te

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony