RizVN Login

 

"... Świetlica szkolna to miejsce wspólnej zabawy, miłe spędzanie wolnego czasu, ale także pomoc w nauce. Można tutaj przyjść zjeść obiad, pograć z kolegami w różne gry, uczestniczyć w kółkach zainteresowań. Jest częścią szkoły, do której tak się przyzwyczailiśmy, że prawie jej nie dostrzegamy. Świetlica? No, po prostu jest. Pachnie obiadem na całą szkołę. Ciepła, przytulna. Tu posiedzisz, i poczekasz na przyjście rodziców, opiekunów, wychowawczynie pomogą odrobić pracę domową. W niej możesz malować, rysować, zagrać w cymbergaj, kółko kulinarne itd.

Świetlica szkolna jest bardzo ważnym i potrzebnym miejsce w szkole, ponieważ pełni funkcję drugiego domu…"

W naszej placówce funkcjonują świetlice szkolne gdzie nasi uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich
w bezpiecznym i miłym otoczeniu. W każdej ze świetlic zostały stworzone warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Zajęcia oferowane przez świetlice w których mogą uczestniczyć nasi uczniowie to:

-zajęcia rozwijające umiejętności manulane

-zajęcia rozwijające umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciuela lub ucznia oraz rozbudzające zainteresowania czytelcznicze

-zajęcia  kształtujące umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formulowanie pytań i odpowiedzi na pytania

-zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy

-zajęcia ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu

-zajęcia wyzwalające ekspresję twórczą

-zajęcia kształtujące ekspresję ruchową

-zajęcia wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie

-zajęcia motywujące i wspomagające naukę języka angielskiego

-zajęcia motywujące i wspomagające naukę języka migowego

-zajęcia relaksujące i wyciszające

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Opiekę nad dziećmi sprawują: mgr Beata Jaskot,  mgr Aneta Stanik, mgr Kalina Kossowska, mgr Barbara Piekarz

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony