logo swietlice1

"... Świetlica szkolna to miejsce wspólnej zabawy, miłe spędzanie wolnego czasu, ale także pomoc w nauce. Można tutaj przyjść zjeść obiad, pograć z kolegami w różne gry, uczestniczyć w kółkach zainteresowań. Jest częścią szkoły, do której tak się przyzwyczailiśmy, że prawie jej nie dostrzegamy. Świetlica? No, po prostu jest. Pachnie obiadem na całą szkołę. Ciepła, przytulna. Tu posiedzisz, i poczekasz na przyjście rodziców, opiekunów, wychowawczynie pomogą odrobić pracę domową. W niej możesz malować, rysować, zagrać w cymbergaj, kółko kulinarne itd. Świetlica szkolna jest bardzo ważnym i potrzebnym miejsce w szkole, ponieważ pełni funkcję drugiego domu…"


     W naszej placówce funkcjonują świetlice szkolne gdzie nasi uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. W każdej ze świetlic zostały stworzone warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

     Zajęcia oferowane przez świetlice, w których mogą uczestniczyć nasi uczniowie to:

 • zajęcia rozwijające umiejętności manualne
 • zajęcia rozwijające umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela lub ucznia oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze
 • zajęcia kształtujące umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania
 • zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy
 • zajęcia ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu
 • zajęcia wyzwalające ekspresję twórczą
 • zajęcia kształtujące ekspresję ruchową
 • zajęcia wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie
 • zajęcia motywujące i wspomagające naukę języka angielskiego
 • zajęcia motywujące i wspomagające naukę języka migowego
 • zajęcia relaksujące i wyciszające
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  Opiekę nad dziećmi sprawują: mgr Justyna Łuczywek, mgr Krystyna Młoda, mgr Ewa Marut, mgr Joanna Chudzińska, mgr Kalina Kossowska, mgr Barbara Piekarz, mgr Katarzyna Zatońska, mgr Magdalena Podlas, mgr Joanna Soszyńska, mgr Joanna Mucha.

Kliknij zdjęcie - obejrzyj galerię