Dzieci w oczekiwaniu na wakacje nie marnują czasu w świetlicy szkolnej TĘCZOWY ŚWIAT.

Chętnie angażują się w zabawy, rysunki dowolne i kolorowanki, odrabiają zadania domowe, oglądają bajki i filmy dla dzieci, i młodzieży ale nie tylko, dzieci przez cały rok szkolny brały
udział w pogadankach min. dotyczących bezpieczeństwa w Ośrodku i pokazach zorganizowanych dnia 7 czerwca na boisku szkolnym pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA jak, i wielu uroczystościach, i turniejach zorganizowanych np. z okazji DNIA DZIECKA a za aktywny udział
w zajęciach arteterapeutycznych odtrzymały dyplomy od prowadzącego zajęcia w świetlicy, pani Kaliny Kossowskiej. Dzieci nie ukrywały swojej dumy i radości, gdyż cały rok aktywnie uczestniczyły w życiu świetlicy, rozwijając swoje umiejętności i talenty przekraczały nieraz własne bariery związane z niepełnosprawnością, wykazując się dużym zaangażowaniem i samodzielnością.
 
Tekst i materiał zdjęciowy udostępniła wychowawczyni świetlicy szkolnej TĘCZOWY ŚWIAT
pani Kalina Kossowska