dyrekcja czyta dzieciom06 2019 02  dyrekcja czyta dzieciom06 2019 11  dyrekcja czyta dzieciom06 2019 20

W miesiącu czerwcu w Bibliotece Publicznej przy ul. J. Kasrowicza. odbyło się spotkanie naszych dzieci, które wysłuchały wierszy W. Chotomskiej przeczytanych przez naszą panią dyrektor Agatę Tańską

Kliknij zdjęcie - zobacz galerię