Przez cały rok na zajęciach: Angielski Branżowy 1, nasi uczniowie mieli okazję poszerzać swoje słownictwo z angielskiego języka zawodowego, a także doskonalić swoje umiejętności posługiwania się tym językiem.

Jednym z efektów naszej cięzkiej pracy jest film pokazujący jak przygotować pyszną jajecznicę w języku angielskim.

Zajęcia są realizowane w ramach projektu unijnego: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca. UDA-RPSL.11.02.03-24-082A/17-00