pierwsza pomoc04 2019 1  pierwsza pomoc04 2019 2  pierwsza pomoc04 2019 3  pierwsza pomoc04 2019 4

W miesiącu marcu 2019 rostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. W szkoleniu udział wzięli uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej. Zajęcia prowadziła p. Karina Pleszka, prezes Stowarzyszenia "Promyczek Nadziei". W czasie szkolenia omawiano następujące tematy:
1. Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wezwanie pomocy.
2. Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej.
3. Utrwalanie numerów telefonów służb ratunkowych oraz poznanie procedury zgłaszania wypadku.
4. Sprawdzanie oddechu za pomocą trzech zmysłów (słuch, wzrok, dotyk).
5. Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
6. Oddechy rstownicze z wykorzystaniem manekinu MiniAnia.
7. Uciskanie klatki piersiowej.
Uczniowie objęci szkoleniem ju ż od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy. Dzięki powyższym zajęciom uczą się odpowiedzialności za siebie i innych.