RizVN Login
Zimowe inspiracje w świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat”
Zajęcia z dziećmi przeprowadziła, materiał zdjęciowy wykonała i dostarczyła wychowawczyni
świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat” pani Kalina Kossowska.
 

 

 

        PROJEKTY UNIJNE

pewna praca2

ad astra2

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony