RizVN Login
W świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat” jak zwykle wiele się dzieje a to wszystko z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci. Dzieci chętnie angażują swój wysiłek szczególnie w oferowane przez świetlicę zajęcia arteterapeutyczne i plastyczne, odrabiają zadania domowe i dobrze się bawią jednocześnie rozwijając swoją wyobraźnię, kreatywność oraz zainteresowania, dzieci mają również czas na odpoczynek oraz spożycie posiłku. Wychowankowie świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat” wzięli również udział w konkursie plastycznym organizowanym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu pt. „Kolorowa Jesień” a to wszystko odbywa się pod kuratelą wychowawczyni świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat” pani Kaliny Kossowskiej.
 
 
Materiał zdjęciowy i komentarz wykonała i dostarczyła mgr Kalina Kossowska

 

        PROJEKTY UNIJNE

pewna praca2

ad astra2

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony