RizVN Login

spotkanie z rodzicami

Dyrektor i kadra pedagogiczna Ośrodka zapraszają Rodziców uczniów i wychowanków na spotkanie z ogółem Rodziców i Radą Rodziców w dniu 21.09.2018 r., w godz. 14.30 - 16.30 (14.30 – spotkania z wychowawcami 15.30 – 16.00 zebranie dla wszystkich rodziców; 16.00 -16.30 zebranie Rady Rodziców. Spotkanie odbędzie się w auli placówki.

Tematem zebrania jest wspólne wypracowanie kierunków realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019 oraz form wsparcia wynikających z pozyskanych przez placówkę programów w ramach środków unijnych, omówienie kalendarium placówki i dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz działań realizujących reformę systemu edukacji .

 

        PROJEKTY UNIJNE

pewna praca2

ad astra2

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony