RizVN Login

dzialalnosc sportowa swietlic 11 2017 07  dzialalnosc sportowa swietlic 11 2017 06  dzialalnosc sportowa swietlic 11 2017 10

W celu wdrażania uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych jak również rozwijania i utrwalania zainteresowań sportowych wychowankowie świetlic szkolnych gr II i IV w każdy piątek uczestniczą w zajęciach sportowych, prowadzonych na sali gimnastycznej ośrodka.

Opiekunowie: Ewa Kasprzyk i Ewa Niestroj

PEŁNA GALERIA

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony