RizVN Login
Ponieważ jesień już na dobre roztoczyła dookoła swój czar pięknymi darami, my w naszej świetlicy również nie marnujemy czasu. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych i arteterapeutycznych oraz konkursach plastycznych organizowanych na terenie Ośrodka, odrabiają zadania domowe, oglądają bajki i filmy dla dzieci, mają również czas na spożywanie posiłków, rozmowy koleżeńskie oraz gry i zabawy. Do tradycji świetlicy przeszło już kultywowanie ważniejszych świąt i uroczystości połączone z zajęciami praktycznymi i pogadanką dla dzieci.
 
 
Materiał zdjęciowy oraz opis z działalności świetlicy szkolnej „TĘCZOWY ŚWIAT' wykonała
i udostępniła wychowawca świetlicy Kalina Kossowska

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony