19 LUTEGO DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ…

DNP-2021

Tak brzmiały słowa na korytarzach w naszym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Nie tylko te słowa zagościły w murach placówki, byli też wspominani wielcy badacze, naukowcy zasłużeni dla świata nauki i ewolucji człowieka, między innymi byli to: Mikołaj Kopernik astronom a zarazem patron Dnia Nauki Polskiej, Jan Heweliusz twórca nauki o Księżycu, Ignacy Łukasiewicz polski farmaceuta, Karol Olszewski polski fizyk i chemik, Zygmunt Wróblewski polski fizyk, Maria Skłodowska-Curie polska fizyk i chemik – dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, Henryk Arctowski polski geograf, Ludwik Hirszfeld polski lekarz, Jan Czochralski polski chemik, Stefan Banach polski matematyk.

Klasy wczesnoszkolne I-III oraz zespół terapeutyczny klasa 5b/6d pod kierunkiem swoich wychowawców i nauczycieli zorganizowali w najwyższym reżimie sanitarnym obchody tego dnia. Uczniowie w tym dniu stali się sami badaczami, gdzie śmiało można powiedzieć, że ich świat zmienił się choć na chwilę w Świat Młodych Badaczy. Zajęcia odbywały się w formie 90-minutowych, interaktywnych i atrakcyjnych warsztatów, prowadzonych przez wychowawców oraz nauczycieli uczących w danej klasie. Uczniowie naszej szkoły wykonywali nieskomplikowane eksperymenty badawcze tj. – „Tworzenie minerałów”, „Wędrująca woda”, „ Miękkie jajko“,“ Niezwykła ciecz“, „ Tajnopis“, „ Masy sensoplastyczne“, „Bańka w bańce“, „Barwy pochodne“, „ Barwy na lodzie“. m.in. musieli podołać samodzielnemu odmierzaniu i mieszaniu potrzebnych składników. Mieli też czas na omawianie wyników przeprowadzonych eksperymentów, zadawali liczne pytania prowadzącym, snuli hipotezy i wyciągali wnioski- innymi słowy, mogli poczuć się jak prawdziwi badacze w laboratorium. W ramach współpracy międzyklasowej w tym dniu odbyła się również lekcja on-line na platformie Teams dla klasy IIa . W czasie zajęć uczniowie klasy IIa mogli obserwować swoich kolegów z klasy 5b/6d podczas wykonywanych doświadczeń: ” Tworzenie minerałów”. Dla wszystkich było to nie tylko doświadczenie, ale też lekcja wzajemnej współpracy, oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w pracy i dydaktyce nauczyciela, co sprzyjało uatrakcyjnieniu zajęć lekcyjnych i przeżyciu nowych pozytywnych wrażeń przez uczniów.
Wszystkie materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć przygotowali nauczyciele specjaliści w zakresie edukacji i rozwoju wczesnoszkolnego. Uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymali również dyplomy, które były miłą pamiątką z tego intrygującego dnia.

Dziękuję wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom za zaangażowanie oraz przygotowanie materiałów do przeprowadzania eksperymentów.

Serdecznie zapraszam do fotorelacji .

Opracowała: Maria Karabulut